21 oktober Peter Andiné

Peter Andiné är överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Rättspsykiatri, berättade om sitt arbete.

Peter Andiné pratade om psykiatri i rättsväsendets tjänst.

RÄTTSPSYKIATRINS SYFTE

Rättsprincip i ett civiliserat samhälle:
Juridisk särbehandling av psykiskt störda lagöverträdare
Grovt uttryckt i praktiken:
Psykossjuka ska inte vistas i fängelse