Kurs i Hemberedskap

Kurs i Hemberedskap, HLR med hjärtstartare och första hjälpen.

Sexton Svalor samlades och lyssnade på Hans Granqvist från Civilförsvarsförbundet, som pratade om samhällets sårbarhet och hur viktig den personliga beredskapen är. Världshändelserna de senaste åren har banat väg för och engagerat många människor att lära sig mer om hemberedskap.

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Vill du veta mera titta in på Civilförsvaret.se

Varje år har kommunerna en beredskapsvecka som äger rum vecka 39 varje år.  

Beredskapsveckan är en kommunikationsinsats, som leds av MSB och genomförs av många aktörer samtidigt, för att stärka motståndskraften hos invånarna. Varje kommun ska ha en beredskapssamordnare som leder insatserna i kommunen.

2018 gavs Broschyren Om Krisen eller kriget kommer ut till alla hushåll. Syftet med den var/är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. På mittuppslaget finns en checklista med tips för att ordna mat, vatten, värme och kommunikation om samhället inte fungerar som vanligt. Inte så dumt att plocka fram broschyren och läsa på.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap 

FRG Frivillig resursgrupp

Frivilliga resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommun och frivilliga försvarsorganisationer med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. FRG samlar de frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas. Insatser med transporter, sjukvård, kommunikation m.m

Tidningen Tjugofyra7
MSB ger ut tidningen Tjugofyra7, som bevakar utvecklingen inom myndighetens ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor.
Tidningen finns i både tryckt och digitalt format och på tjugofyra7.se hittar du uppdaterade nyheter, där kan du läsa senaste numret och ladda ned tidigare nummer.

Prenumeration
Att prenumerera på Tjugofyra7 kostar inget. Vill du prenumerera, anmäl dig med adress till redaktionen.

Efter krisinformationen fick vi lektion i första hjälpen. Att stoppa en pulsblödning, med hjälp av t.ex. en schal/tygstycke eller en cykelslang. Sedan blev det hjärt//lungräddning på varsin docka, det var inte så lätt, det gällde att jobba.

Vi fick också se flera filmer på olika händelser med hjärtlungräddning. En innehållsrik och lärorik eftermiddag.

Text: Agneta Hjelm-Strömberg