Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabeth Mårdbrink

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Bibbi Wahlqvist

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Christine Baar

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Madelaine Bjärsborn Kinde

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Olof Martinsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Fridén

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Sven-Olof Strömberg

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig

Programgruppen:

Lars Hammarstedt
Tel: 070-380 19 73 E-post: lars.hammarstedt9@gmail.com

Gun Gustavsson
Tel: 070-652 74 70 E-post: gun.l.gustavsson@gmail.com

Jan Einar Eriksson
Tel: 070-578 81 82 E-post: janeinar.eriksson@gmail.com

Tommy Lundström
Tel: 070-787 62 18 E-post: tommy.ayling@yahoo.se

Rolf Åhnbrink
Tel: 070-386 03 85 E-post: rolf.ahnbrink@icloud.com

Lilian Zaharoff
Tel: 070-712 43 15 E-post: lilian.zacharoff@gmail.com

Promenader:

Lars Hammarstedt
Tel: 070-380 19 73 E-post: lars.hammarstedt9@gmail.com

Rolf Åhnbrink
Tel: 070-386 03 85 E-post: rolf.ahnbrink@icloud.com

Tommy Lundström
Tel: 070-787 62 18 E-post: tommy.ayling@yahoo.se