28 febr Årsmöte

Årsmöte 2022

Mötet öppnades av föreningens ordförande Bibbi Wahlqvist. Därefter följde parentation med tyst minut och dikt för de fjorton medlemmar som avlidit under året.

För mötet valdes Inger René till ordförande och Agneta Hjelm Strömberg till sekreterare. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Agneta Hjelm Strömberg framförde inlägg från styrelsen.  Vi måste få in flera medlemmar som är intresserade av att delta på olika nivåer. Idag är vi 25 aktiva Svalor utav 470, som är verksamma i att anordna, leda aktiviteter och styrelsearbete m.m.

Ann-Christine Baar höll information om vad vi som pensionärer ska förvänta oss att vården ska ställa upp med.  Alla ska ha en fast läkare på sin vårdcentral.  Det kan också behövas en fast kontakt i vården för att koordinera olika insatser. Ann-Christine nämnde också om  en så kallad SIP d.v.s. samordnad individuell plan, . 

Tack A-C för din energi och vilja att lära oss mer om vård och omsorg.   

Margareta Sandberg avtackades med blommor som ansvarig för jubilaruppvaktningar.

Nu smakade det bra med kaffe och semla