26 mars Alf B Svensson

  • Tack Alf B Svensson

Alf B Svensson som är psykolog var hos oss den 26 mars . En tänkvärd och humoristisk föreläsning. Där Alf förmedlade livskunskap, livslust, livsmod och livsmening.