27 augusti "Glimmergumman"

Församlingshemmet i Partille den 27 augusti.

En förväntansfull publik väntar på dagens underhållare. Birgitta Fernström,
”Glimmergumman”, ska framföra Tokigt och Tänkvärt, som innehåller en del av Birgittas
musikaliska och litterära husgudar. Birgitta rättar till sin vackra hatt och tar på fjäderboan.
Sedan levererar hon anekdoter, sånger och texter av Anna-Maria Lenngren, Gustav Fröding
och Povel Rammel med flera. Inte bara sång och text varierar, det gör dialekter, tonlägen och
även huvudbonaderna. ”Glimmergumman” håller oss i sin hand fram till sista numret som var
Skaffa dig en näsa och bli en clown. ( ja, näsan var på)