25 mars Östhjälpen

Måndagen den 25 mars hade vi besök av Ingmar Nystås, som berättade om det fantastiska arbete som Östhjälpen gör i Rumänien och Donaudeltat. Det började med barnsjukhemmet Aurora för 20 år sen och har sen fortsatt med flera hus.
Barnen växte och behövde ett boende som mer passade unga vuxna och då byggdes tre paviljonger som kallades Tron, Hoppet och Kärleken.
Ett behov av att göra något för de äldre, har man också sett. Många unga skaffar sig en utbildning och flyttar utomlands och de gamla föräldrarna blir ensamma kvar. Man tog då ett initiativ att bygga ett äldreboende som skulle kallas Aurora Senior.
Familjer I Donaudeltat har fått hjälp med reparation av hus, insättning av fönster (istället för plast) taktätning m.m. Två familjer i Chilias Veche har fått var sin get och kan därmed förse sina barn med getmjölk varje dag.
Det har också distribuerats olika fröer och sättlök. Detta tillsammans med plast, som det byggts växthus av, har gjort att flera familjer kunnat producera grönsaker för eget bruk och försäljning och därmed skapat en egen försörjning av familjen.
Distribution av kläder och skor i de byar där Östhjälpen är verksam har inneburit att inga barn behövt stanna hemma från skolan under vintern på grund av kyla och regn.
Detta är en liten del av allt som vi fick berättat för oss.