25 september John Thulin

Från Kvillesund till Kvilledal

  • Tack John Thulin
  • Tack John Thulin

John Thulin berättade för oss om forntid, nutid och framtid i Kvilledalen. John talade om tiden långt tillbaka, när trakterna formades. När ismassorna från istiden hade försvunnit för ca 12000 år sedan, började människans historia. Vi fick höra om bland annat äldre stenåldern, yngre stenåldern och bronsåldern. Även sägnen om drottning Hacka, som lärde bönderna att odla säd. Det var ett innehållsrikt föredrag med massor av historia, geografi och natur. Att besöka Hökälla naturområde som är ett av Göteborgs fågelrikaste områden, är något John rekommenderar oss att göra.

Text: Agneta Hjelm Strömberg

Bilder: Agneta Hjelm Strömberg o Lars Hammarstedt