Årsmöte 2021

Ett mycket försenat Årsmöte för SPF Svalan hölls den 30 augusti 2021.

På grund av Pandemirestriktionerna blev deltagarantalet begränsat och endast 27 Svalor var närvarande.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Bibbi Wahlqvist.

Parentation för de föreningsmedlemmar, som har avlidit, med ljuständning, tyst minut och dikt.

Därefter vidtog sedvanliga förhandlingar.