Årsmöte 2019

Mötet öppnades av föreningens ordförande Bibbi Wahlqvist. Därefter följde parentation med tyst minut, dikt och musik för de tjugoen medlemmar som avlidit under året.

För mötet valdes Inger Rene till ordförande och Agneta Hjelm Strömberg till sekreterare. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Föreningens ordförande Bibbi Wahlqvist tackade årsmötesordföranden och avtackade avgående styrelseledamot och avgående månadsmötesfunktionärer.

Därefter följde kaffe, semla och musikalisk underhållning av Laggar- Stig.

I årsmötet deltog 110 medlemmar.