Promenader

Promenader - med eller utan stavar

Måndagar och Torsdagar klockan 10:00 träffas vi vid Vallhamra torg för ca en timmas promenad. Vi stannar och tar ett lätt gympapass, innan vi går färdigt vår promenad. Sedan fikar vi på fritidsgården. Enkel smörgås och kaffe 25:-.
Fika med oss! Även om du inte promenerar

Kontakt: Rolf Tel: 070 386 03 85 eller Lars Tel: 070 380 19 73

Fredagspromenad och ett gympapass i samverkan med Partille kommun.
Samling kl 11:00 utanför Seniorträffen, Furulund, Tingsvägen 2, för ca en timmas promenad. Medtag fika!

Kontakt: Tommy Tel: 070 787 62 18