Promenader

Promenader - med eller utan stavar

Måndagar och Torsdagar klockan 10:00 utgår promenadgrupper från Vallhamra torg, Sävedalen för ca en timmas promenad.

Vi delar in oss i grupper om åtta.                     

Tag med egen fika!

Kontakt: Rolf Tel: 070 386 03 85 eller Lars Tel: 070 380 19 73