26 februari Årsmöte

Årsmöte 2024-02-26

Vid SPF Svalans årsmöte den 26 februari 2024, var 85 medlemmar närvarande. Föreningens ordförande Angela Eriksson öppnade mötet och hälsade välkommen. Därefter genomfördes parentation, med tyst minut och diktläsning, för de 31 medlemmar som avlidit under 2023.

Sedan följde sedvanliga förhandlingar med Leif Morkvist som ordförande.

Styrelsens förslag att inte skicka program per post, utan övergå till e-post och hemsida godkändes av årsmötet 

Medlemsavgiften är 300 kr per år även 2025, ingen förändring, vilket fastställdes.
Av avgiftens 300 kr går 160 kr till förbundet, 20 kr till distriktet och 120 kr till Svalan för år 2024, men år 2025 kommer 190 kr gå till förbundet, 20 kr till distriktet och 90 kr till Svalan. Vänmedlem betalar 125 kr/år.

Föreningens ordförande Angela Eriksson tackade årsmötesordföranden och avgående ledamöter med choklad/blommor.

 

Kaffe och semlor smakade bra och några medlemmar hade turen att vinna  några semlor eller en chokladkartong.

2024 års styrelse:

Ordförande:          Angela Eriksson
Vice ordförande:   Lilian Zacharoff
Sekreterare:         Agneta Hjelm Strömberg
Kassör:                 Elisabeth Mårdbrink
Registeransvarig: Bibbi Wahlqvist
Ledamot:              Ingela Andersson
Ledamot:              Ulf Bramsby
Ledamot:              Rolf Åhnbrink