Årsmöte 2018

 • Mötesordförande o sekreterare
 • Avtackade
 • LaggarStig underhåller
 • Årsmötesdeltagare
 • Goda som vanligt
 • Tack för musiken
 • Mötesordförande o sekreterare
 • Avtackade
 • LaggarStig underhåller
 • Årsmötesdeltagare
 • Goda som vanligt
 • Tack för musiken

Mötet öppnades av föreningens ordförande Bibbi Wahlqvist. Därefter följde parentation med tyst minut, dikt och musik för de tjugoen medlemmar som avlidit under året.


För mötet valdes Inger René till ordförande och Agneta Hjelm Strömberg till sekreterare. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Föreningens ordförande Bibbi Wahlqvist tackade årsmötesordföranden och avtackade avgående styrelseledamöter med flera. Därefter följde kaffe, semla och musikalisk underhållning av Laggar- Stig med lite allsång. I årsmötet deltog 82 medlemmar.