SPF Seniorernas stadgar

SPF Seniorerna har nya stadgar fr.o.m. 2022-01-01