21 maj Utdelning stipendie

Utdelning av stipendiet God Demensvård i Partille 2018

  • Stipendiater m.fl

SPF Seniorernas Svalans stipendium "God demensvård i Partille 2018".

Stipendiet på 15000 kr gick till demenssjuksköterskorna Maria Eriksson och Paula Adolfsson som också utgör kommunens demensteam. De får priset för att de metodiskt och målmedvetet arbetar för att ge den demenssjuke en så god livskvalitet och vård arbetar som möjligt. Prissumman går direkt till stipendiaterna och är tänkt att stimulera till fortsatta kompetensutveckling inom området.
Demensteamet nominerades från flera håll: anhöriga till demenssjuka, medlemmar i föreningen, arbetskamrater, nuvarande chef och före detta chef som numera har gått i pension.

Vår motivering lyder enligt följande:

Teamet sätter den demenssjuke i första rummet, arbetar metodiskt och målmedvetet för att se till att personens livskvalitet och vård skall bli så bra som möjligt oavsett om personen bor i eget eller särskilt boende. Deras arbete är ett gott exempel på hur man bedriver PERSONCENTRERAD VÅRD OCH OMSORG.

Mötet avslutades med kaffe god smörgås och hembakad tigerkaka