Medlemsmötet 21 november

Filmförevisningen inställd p.g.a. sjukdom. Styrelsen jobbar på att hitta någon ersättare.