2018-03-15

Uppdaterades: 14 maj 2018

Anna Wockelberg föreläste

Vid månadsmötet den 15/3 kom Jurist Anna Wockelberg o pratade inför ett stort antal SPF are om Framtidsfullmakt ( nytt sedan 2017).Testamenten Äktenskapsförord o vikten av att vara gifta när man har minderåriga barn sambolag m.m

Marianne Axelsson informerade om Trafikfrågor m.m

Maj Strååt lämnade rapport från senaste KPR mötet o sist fick vi information av Ingegerd Thorell om vårens Filmfestivalfilmer och naturligtvis serverades det också gott fika o möjlighet att köpa lotter för den som önskade!

Vid pennan!

Irene Larsson.

Publicerades: 11 maj 2018 Uppdaterades: 14 maj 2018