Reportage från distriktsmästerskapen i Hjärnkoll 2023

Distriktsmästerskapen i Hjärnkoll avhölls 12 September på Fontänen i Linköping.

Föreningen hade två lag som deltog. Laget Gösta och Britt-Marie Gustavsson med Anita Larsson segrade och får därför åka tlll Förbundsmästerskapen i Stockholm 12 Oktober. STORT GRATTIS.
Grattis även till laget med Berit Flyckt, Solvig Palm och Gunnel Sundèn som kom fyra.

se SPF Vretas inslag

Vid pennan Leif Holm