Månadsmöte 220912

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft höstens första månadsmöte på Svanen Borensberg.

Ett 70 tal medlemmar samlades för att lyssna på dagens föreläsare, Gun Ring och Marianne Andersson från Osteoporos Förbundet, en föreläsning om benskörhet bland äldre. Benskörhet kan börja redan i femtioårsåldern och kan orsaka frakturer (t.ex benbrott) redan vid relativt enkla händelser. En mängd litteratur finns att läsa om denna sjukdom, kontakta förbundet.

Efter föreläsningen och kaffe med skinkmacka, underhöll trubaduren Lennart Lundström med glada melodier.

Efter information om studiecirklar och resor tackade ordföranden för den här eftermiddagen, och påminde om nästa månadsmöte, där tiden är flyttad till kl 18 00. Författarna Lana Brunell och kände Tomas Bodström ska prata om "Deckare i Motalamiljö"

Text & Foto Göran Svensson