Reportage vårfest 2023

SPF Borens vårfest hölls den 1 juni på sedvanligt sätt vid småbåtshamnen längs Motala Ström.

  • Vårfest deltagare
  • Underhållare
  • Inge Jonsson
  • Vårfest deltagare
  • Underhållare
  • Inge Jonsson

Ett 50-tal SPF:are hade samlats, i den lite blåsiga, men fina försommardagen.

Anette Karlberg, Desirée Gustavsson på dragspel och Inge Jonsson sång, underhöll med några kända melodier.  Lotteri, tipspromenad och frågetävling typ utslagsfrågor ingick i aktiviteterna, samt kaffe från egna kaffekorgar.

Text & Bild:  Göran Svensson