Månadsmöte 1122

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft månadsmöte för november.

Ordförande Leif Holm konstaterade att Intresseföreningen Svanens stora sal, var fullsatt med råge, 105 personer, som kom för att lyssna på dagens föreläsare, Professor Emiritus Mats Hammar, där dagens tema var "Det friska åldrandet".
Efter kaffet underhöll Bengt Åkerfors med "Melodier man minns".
Tillströmningen av publik gav värdinnorna, som beräknat för 75 personer, en extra utmaning. Stämningen var hög efter 2.5 timma, när en stolt ordförande tackade alla för deras medverkan, det var nytt besöksrekord, och att alla fick plats.
Tack till värdinnornas insats, toppklass!

 Text & Foto Göran Svensson