Avslutning Bowling 2023

SPF Boren Borensbergs bowlinggrupp har haft årsavslutning i Motala Bowlinghall.

Det finns plats för fler spelare, intresserade kan kontakta funktionärerna för bowlingen,
f.n. Gunilla Hallin eller John Ilar.