Sjöboknäppan 230510

Reportage Sjöbo-Knäppans Naturreservat

I strålande försommarväder samlades ett 15-tal SPF-are vid Slaggbron i Motala Verkstad för en vandring i det natursköna reservatet. Sakkunnig guide var Arne Wibom vars familj bodde i Sjöbotorpet under 1920-och -30 talet.

Över Slaggbron, som går över Motala Ström, kördes fram till 1961 slagg, rester från metalltillverkning vid Motala Verkstad. Slaggen tippades på andra sidan bron och man kan än idag se rester.

Vid Sjöbotorpet fanns tidigare ett tegelbruk där tegel bl a användes för att bygga Karlsborgs fästning. Idag ägs torpet och marken av Motala Kommun och används för daglig verksamhet, praktik och arbetsträning.

Text och foto: Annika Lindén