Reportage månadsmöte 240108

Det var ett 60-tal medlemmar som medverkade på mötet.

Ordförande hälsade välkommen och informerade om kommande aktiviteter.
Annika Linden informerade om KPR.
Siv Carlsson informerade om resor mm. 
Lennart Lundström stod för underhållningen.
Efter sedvanlig lottdragning tackade ordföranden för trevligt möte.

Text och Bild Leif Holm