Funktionärer 2022

Kommittéer och ombud

Kommittéer och ombud

Programkommitté: /resor och aktiviteter
Siw Carlsson tel: 073-851 51 29 och mail: carlssonsiw9@gmail.com
Kai Gustafsson tel: 070 695 38 60 och mail: kiakai@ikaga.se
Inger Nordahl tel: 073-067 29 56 och mail: ingerjanbjorn@hotmail.com

Programkommitté: /Studier
Gudrun Svensson tel: 0761 28 61 75 och mail: gudrunev.svensson@boremail.com
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Programkommitté: /Månadsmöten/program
Gunilla Johansson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com
Annika Lindén 070-306 11 69 och mail: annika@boremail.com
Monica Tholander 070-643 95 23
Solveig Gustafsson 070-609 32 24 solveig.gustafsson@boremail.com

Boule:

Håkan Karlsson tel: 0709-52 75 22 ylkamonica@gmail.com
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Bowling:
John Ilar tel: 070-212 06 72 ilar@boremail.com
Gunilla Hallin 072-201 97 50 haakan.hallin@boremail.com

Folkhälsoombud:
Thomas Lundqvist tel: 0730-78 06 67 och mail: masqvist@gmail.com

Hemsida:
Ulf Levin tel: 0705-40 40 63 och mail: ulflevin@hotmail.com

Kortspel:
Sten Granath 070-571 77 24 sten.granath@live.se
Solveig Gustavsson 070-609 32 24 solveig.gustafsson@boremail.com
Sylvia Ericsson 070-832 90 64 sylvia.ericsson@boremail.com

KPR-ombud (Kommunala pensionärsrådet):
Annika Lindén tel: 0703-06 11 69 och mail: annika@boremail.com
Monica Tholander tel: 0706-43 95 23

Kretsombud:
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Lotterikommitté:
Gun Lindblom tel: 0703-61 15 59 gun.lindblom@hotmail.se
Sonia Larsson tel: 0703-03 72 31 sonia.skallorp@gmail.com
Gunnel Sundèn 070-255 75 47 gunsun@boremail.com
Torgny Sundèn 070-571 11 29 torgny@boremail.com

Medlemsregister/informatör:
Göran Svensson tel: 0141-416 79 och mail: kegoran.svensson@boremail.com

Ombud till Årsstämma:
Ordinarie: Annika Lindén 070-306 11 69 och mail: annika@boremail.com
Ordinarie: Inger Nordahl tel: 0141-414 84 och mail: ingerjanbjorn@hotmail.com
Ordinarie: Per Jansson tel: 070-522 20 90 och mail: per.jansson@ugglebol.se
Ordinarie: Leif Holmtel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com 
Ordinarie: Kai Gustafsson tel: 070 695 38 60 och mail: kiakai@ikaga.se
Ersättare: Gunilla Johanson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com

Revisorer:
Ordinarie: Håkan Hallin tel. 0702-33 95 85 och mail: haakan.hallin@boremail.com
Ordinarie: Janne Jansson tel: 0706-93 65 25 och mail:janne.jansson@boremail.com
Suppleant: Sten Samuelsson tel: 0702-61 71 79 och mail: sambos@telia.com
Suppleant: Ulf Collin ulfco@telia.com

Stavgång:
Vilande

Trafikombud:
Leif Holm 070-365 52 60 l.holm781@gmail.com

Valberedning:
Ordförande; Janne Jansson tel: 0706-93 65 25 och mail: janne.jansson@boremail.com
Annika Lindén tel: 0703-06 11 69 och mail: annika@boremail.com
Gunilla Johanson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com

Värdinnor:
Desiré Gustafsson 070-493 25 48
Margareta M Andersson tel: 0141-416 97
Ulla-Britt Andersson tel: 0768-14 60 82
Amie Lindén tel: 0703-97 14 12
Monica Karlsson tel: 0705-50 76 54
Ann-Kristin Isgren tel: 0705-50 57 20