Funktionärer 2023

Kommittéer och ombud

Kommittéer och ombud

Programkommitté: /resor och aktiviteter
Siw Carlsson tel: 073-851 51 29 och mail: carlssonsiw9@gmail.com
Kai Gustafsson tel: 070 695 38 60 och mail: kiakai@ikaga.se
Inger Nordahl tel: 073-067 29 56 och mail: ingerjanbjorn@hotmail.com
Anita Larsson 070-914 95 82 och mail: anita.013391242@telia.com

 

Programkommitté: /Studier och Aktiviteter
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Programkommitté: /Månadsmöten/program
Gunilla Johansson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com
Monica Tholander 070-643 95 23
Solveig Gustafsson 070-609 32 24 solveig.gustafsson@boremail.com

Boule:

Håkan Karlsson tel: 0709-52 75 22 ylkamonica@gmail.com
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Bowling:
John Ilar tel: 070-212 06 72 ilar@boremail.com
Gunilla Hallin 072-201 97 50 haakan.hallin@boremail.com

Folkhälsoombud:
Thomas Lundqvist tel: 0730-78 06 67 och mail: masqvist@gmail.com

Hemsida:
Ulf Levin tel: 0705-40 40 63 och mail: ulflevin@hotmail.com

Kortspel:
Solveig Gustavsson 070-609 32 24 solveig.gustafsson@boremail.com
Sylvia Ericsson 070-832 90 64 sylvia.ericsson@boremail.com
Lennart Tillgren 070-344 13 70 tillgren51@gmail.com
Hans-Åke "Sallen" Sällin 070-544 19 15 sallen@boremail.com

KPR-ombud (Kommunala pensionärsrådet):
Annika Lindén tel: 0703-06 11 69 och mail: annika@boremail.com
Anita Larsson 070-914 95 82 och mail: anita.013391242@telia.com

Kretsombud:
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Lotterikommitté:
Gun Nyberg gunsan.nyberg@telia.com
Torsten Larson 070-857 08 60 torsten@larson.se
Gunnel Sundèn 070-255 75 47 gunsun@boremail.com
Torgny Sundèn 070-571 11 29 torgny@boremail.com

Medlemsregister/informatör:
Göran Svensson 070-230 36 84 kegoran.svensson@boremail.com

Ombud till Årsstämma:
Ordinarie: Annika Lindén tel. 070-306 11 69 och mail: annika@boremail.com
Ordinarie: Inger Nordahl tel: 0141-414 84 och mail: ingerjanbjorn@hotmail.com
Ordinarie: Leif Holmtel: tel. 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com 
Ordinarie: Kai Gustafsson tel: 070 695 38 60 och mail: kiakai@ikaga.se
Ersättare: Gunilla Johanson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com

Revisorer:
Ordinarie: Janne Jansson tel: 0706-93 65 25 janne.jansson@boremail.com
Ordinarie: Monica Persdotter tel: 0739-13 94 15 persdotter.monica@hotmail.com
Suppleant: Sten Samuelsson tel: 0702-61 71 79 och mail: sambos@telia.com

Suppleant: Ulf Collin ulfco@telia.com

Stavgång:
Vilande

Trafikombud:
Leif Holm 070-365 52 60 l.holm781@gmail.com

Valberedning:
Ordförande; Annika Lindén 070-306 11 69 annika@boremail.com
Ronny Hammarkärr 070-539 12 42 ronny.013391242@telia.com
Gunilla Johanson tel: 070-273 44 13 och mail: ghjohansson@boremail.com

Värdinnor:
Desiré Gustafsson 070-493 25 48
Margareta M Andersson tel: 0141-416 97
Ulla-Britt Andersson tel: 0768-14 60 82
Amie Lindén tel: 0703-97 14 12
Monica Karlsson tel: 0705-50 76 54
Ann-Kristin Isgren tel: 0705-50 57 20