Funktionärer

Kommittéer och ombud

Kommittéer och ombud

Programkommitté:
/resor och utflykter
Siw Carlsson tel: 073-851 51 29 och mail: carlssonsiw9@gmail.com
Ingvar Johansson tel: 070-352 80 64 och mail: ingjoh@boremail.com
Kai Gustafsson tel: 070 695 38 60 och mail: kiakai@ikaga.se

Programkommitté:
/Studier och Aktiviteter
Gudrun Svensson tel: 0761 28 61 75 och mail: gudrunev.svensson@boremail.com
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Programkommitté:
/Månadsmöten/program
Gunilla Johansson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com
Annika Lindén 070-306 11 69 och mail: annika@boremail.com
Monica Tholander 070-643 95 23
Solveig Gustafsson 070-609 32 24

Boule:

Håkan Karlsson tel: 0709-52 75 22
Leif Holm tel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com

Bowling:
Mariann Neiglick tel: 0709-83 10 27
John Ilar tel: 0702-12 06 72

Folkhälsoombud:
Thomas Lundqvist tel: 0730-78 06 67 och mail: masqvist@gmail.com

Hemsida:
Ulf Levin tel: 0705-40 40 63 och mail: ulflevin@hotmail.com

Kortspel:
Sten Granath 070-571 77 24
Lena Lindgren 072-748 07 23

KPR-ombud (Kommunala pensionärsrådet):
Annika Lindén tel: 0703-06 11 69 och mail: annika@boremail.com
Monica Tholander tel: 0706-43 95 23

Kretsombud:
Inger Nordahl tel: 0141-414 84 och mail: ingerjanbjorn@hotmail.com

Lotterikommitté:
Gun Lindblom tel: 0703-61 15 59
Sonia Larsson tel: 0703-03 72 31
Ann-Britt Andersson 070-611 05 38
Bengt Andersson 073-824 10 27

Medlemsregister/informatör:
Göran Svensson tel: 0141-416 79 och mail: kegoran.svensson@boremail.com

Ombud till Årsstämma:
Ordinarie: Annika Lindén 070-306 11 69 och mail: annika@boremail.com
Ordinarie: Inger Nordahl tel: 0141-414 84 och mail: ingerjanbjorn@hotmail.com
Ordinarie: Per Jansson tel: 070-522 20 90 och mail: per.jansson@ugglebol.se
Ordinarie: Leif Holmtel: 0703-65 52 60 och mail: l.holm781@gmail.com 
Ordinarie: Kai Gustafsson tel: 070 695 38 60 och mail: kiakai@ikaga.se
Ersättare: Gunilla Johanson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com

Revisorer:
Ordinarie: Håkan Hallin tel. 0702-33 95 85 och mail: haakan.hallin@boremail.com
Ordinarie: Janne Jansson tel: 0706-93 65 25 och mail:janne.jansson@boremail.com
Suppleant: Sten Samuelsson tel: 0702-61 71 79 och mail: sambos@telia.com
Suppleant: Ulf Collin

Stavgång:
Vilande

Trafikombud:
Leif Holm 070-365 52 60

Valberedning:
Ordförande; Janne Jansson tel: 0706-93 65 25 och mail: janne.jansson@boremail.com
Annika Lindén tel: 0703-06 11 69 och mail: annika@boremail.com
Gunilla Johanson tel: 070-2734413 och mail: ghjohansson@boremail.com

Värdinnor:
Desiré Gustafsson 070-493 25 48
Margareta M Andersson tel: 0141-416 97
Ulla-Britt Andersson tel: 0768-14 60 82
Amie Lindén tel: 0703-97 14 12
Monica Karlsson tel: 0705-50 76 54
Ann-Kristin Isgren tel: 0705-50 57 20