Om föreningen

SPF Seniorerna Boren Borensberg

  • Styrelsen för SPF Boren 2022: Från vänster Kai Gustafsson, Siw Carlsson, Magnus Byman (infälld bild), Solveig Gustafsson, Monica Tholander, Britt-Marie Johansson, Leif Holm


SPF Seniorerna Boren är en politiskt och religiöst obunden förening inom medlemsorganisationen SPF Seniorerna.

SPF Seniorerna arbetar för att dina intressen som pensionär skall beaktas. Det gäller bl a pensioner, skatter och tillgång på vård och omsorg.

Vi arbetar också för att skapa en god social samvaro inom i huvudsak östra delen av Motala kommun och erbjuder många olika aktiviteter såsom studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård vilka visas i det lokalt distribuerade programbladet och på vår hemsida. Vi samarbetar med övriga SPF-föreningar i Motala kommun inom den så kallade Motalakretsen.

SPF Seniorerna Boren bildades 1986 och hade 325 medlemmar vid slutet av år 2018.

Som medlem i SPF Seniorerna får du bland annat:

- delta i våra föreningsaktiviteter
- stimulerande gemenskap med andra medlemmar
- teckna förmånliga försäkringar
- SPF Seniorernas medlemstidning "Senioren" med 9 nummer per år

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag eller den som är gift eller sambo med medlem.

Från och med 2017 tillämpar föreningen så kallad Central Uppbörd vad gäller medlemsavgiften. Detta innebär att inbetalningskort sänds ut direkt till SPF Borens medlemmar från förbundet centralt. Den inbetalade medlemsavgiften går därmed direkt till förbundet som sedan betalar ut en viss del till föreningen (80:- per medlem) och till distriktet (10:- per medlem). För 2019 är årsavgiften 250:-. Medlemskortet får du också från förbundet.

OBS att medlemskortet sänds ut till dig inlagt i SPF Seniorernas medlemstidning Senioren i början av det nya året.

Blir du/har du blivit ny medlem under oktober till december gäller din medlemsavgift även för det efterföljande året.