Fixartjänst

Fixartjänst är en avgiftsfri servicetjänst för dig som fyllt 70 år och bor i Motala kommun.