Månadsmöte 221010

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft månadsmöte för oktober 2022.

Intresseföreningens Svanens stora sal var fullsatt, nära 100 personer hade kommit för att lyssna på författarna Lana Brunell och Thomas Bodström, vars nya deckare utspelas i Motalamiljö, Lana Brunells uppväxtstad.

                                   

Föredraget handlade till stor del om hur man samarbetar vid skrivandet, Lana i Linköping och Tomas i Stockholm, och få fram en story där läsaren inte får upplösningen förrän på sista sidorna. Noggranna förberedelser och besök på platserna där dramat utspelar sig, är viktigt för trovärdigheten.

                                         

Ett lättsamt och spännande föredrag, hela tiden med en glimt i ögonvrån, mycket uppskattat av publiken, det var lång kö till signering av den nya boken.Efter sedvanlig lottdragning och kaffe med skinkmacka, tackade ordf. Leif Holm alla som kommit på den ovanliga tiden för mötet, kl 1800. Samt påminde om nästa möte, och hoppades på samma uppslutning.

Text&foto Göran Svensson