Försök inte lura mig!

Bedrägerierna mot äldre personer ökar och bedragarnas metoder finner inga gränser. Men tillsammans ska vi vända trenden!

Polisens nationella bedrägericenter, NBC, har tillsammans med SPF Seniorerna, PRO och Brottsofferjouren tagit fram tre videofilmer om bedrägerier mot äldre. Tanken är att tittarna ska lära sig att känna igen situationer där de kan bli utsatta för bedrägeriförsök och om möjligt lära sig hur de kan agera på bästa sätt för att undvika att bli lurade.

Nedan finns de tre filmerna.

Var på din vakt!

Ditt hem är din borg.

Syna bluffen!