Studier börjar återupptas

Följande studiecirklar/studier är planerade att starta så fort omvärlden medger detta: