Reportage möten

Under denna flik hittar du reportage från genomförda månadsmöten inom SPF Seniorerna Boren.