Reportage månadsmöte 230417

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft månadsmöte för april på Svanen i Borensberg.

Ordförande Leif Holm hälsade ett 65 tal medlemmar välkomna till mötet, samt dagens underhållare "Bondkomikern" Kaj Lärka från Norrköping välkommen.

Kaj Lärka har gått i "Tjadden" Hellströms fotspår, med underfundiga och ibland lite ekivoka texter. Publiken gillade dessa gamla roliga skillingtryck och det mycket musikaliska framträdandet.

Folkhälsoombudet Tomas Lundqvist informerade om SPF:s folkhälsovecka, som går ut på att notera antal steg och aktiviteter som är minst 30 min per aktivitet under en vecka, och lämna in till berörd funktionär.  Ordförande Leif informerade om kommande aktiviteter, samt att aktuella mailadresser och telefonnummer finns i medlemsregistret. Meddela ändring till ansvarig för medlemsregistret. All månadsvis information sänds via mail eller sms från nu.

Som vanligt avslutades mötet med kaffe, macka och lottdragning.

Text & foto Göran Svensson