Vinprovning 2019

Stämningen var på topp och ljudnivån hög från första stund vid föreningens VINPROVNING på Svanen.