Föreningens stadgar

Stadgarna för SPF Seniorerna Boren följer SPF-mallen "Normalstadgar".