Reportage årsmöte 240212

SPF Seniorerna Boren Borensberg, har haft årsmöte på Svanen Borensberg.

Ett välbesökt årsmöte, över hundra personer kom trots halka och underkylt regn. Ordförande Leif Holm hälsade välkomna mötesdeltagarna, organist Åke Olsson från Motala samt Lennart Green från Skänninge som underhållare.

Mötet inleddes med parentation över bortgångna medlemmar, Ulla-Britt Andersson tände ett ljus för var och en, medan Helena Jansson läste upp namnen, Åke Olsson spelade på piano. Parentationen avslutades med en tyst minut och klassisk musik av Åke Olsson.

Till ordförande för årsmötet valdes Gösta Gustavsson och som sekretare Magnus Byman. Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2023, visade den stora bredden inom föreningen på olika aktiviteter, från Vinprovning till teatern "Bröllopsmordet vid Göta kanal", samt ett antal studiebesök och andra sammankomster. De nio månadsmöten, som hållits under året, har besökts av mer än åttahundra personer!! Boule, Bowling, Minigolf, Bokcirkel, Hantverk och Gamla arbeten, Mannekänguppvisning samt inte minst Hjärnkoll, där föreningen kom till riksfinalen, visar vilken stor aktivitet som finns i SPF Boren.

Leif Holm omvaldes som ordförande på ett år, samt en ny ledamot i styrelsen. Valberedningen har gjort ett bra jobb, alla funktionärsposter är tillsatta. Omval på alla ställen visar på den goda stämningen inom föreningen. Antalet medlemmar har ökat under året, till ca 320. Efter det föredömligt genomförda årsmötet, serverades semla och kaffe, varefter Lennart Green tog över med sång, musik och allsång.

Ordförande Leif Holm avslutade mötet med att överräcka en blombukett till värdinnorna för deras fina arbete vid månadsmöten. Ordföranden tackade alla för den glada stämningen trots att lokalen var "knökafullsatt".

Text: Göran Svensson
Foto; Ulf Levin Göran Svensson

se bilder här