Studiebesök Gärstad 2023

Studiebesök på Tekniska Verken Gärstadsverket 19 april.

  • Tekniska Verken

Ett 30-tal medlemmar från SPF Boren har varit på studiebesök på Tekniska Verkens avfallsanläggning vid Gärstad (Gärstadverken i dagligt tal).

Besöket inleddes med information om verksamheten inom Tekniska Verken. På Gärstad förbränns sopor från ett 20-tal kommuner samt sorterade sopor från Norge och England, totalt ca 600 000 ton per år. Av detta blir det värme, varmvatten och el till Linköpingsborna och Mjölby-Skänninge. Mer än 900 personer arbetar på Gärstadsverken.

Tekniska Verken har flera teknikområden, bl.a. tillverkas biogas för fordon och industri. Ett annat teknikområde är bredband och fiber, för IT och TV osv.

Frågestunden gav upphov till diskussion om huruvida äggskal ska läggas i gröna påsen eller i vanliga soppåsen. Svar: äggskal ska läggas i den vanliga soppåsen, alltså inte i gröna påsen.                                                                                                                                                        

Tack till våra guider för information och visning, samt gott kaffe med macka.

Text & Foto: Göran Svensson