Bokslut

Bokslut för SPF Seniorerna Boren Borensberg.

Redovisas ej på hemsidan, kontakta styrelsen