Reportage möte 230313

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft månadsmöte med tema "Varför ska vi älska våra öron"

  • Älska våra öron

Ordförande Leif Holm hälsade nära 100 personer, varav flera var nya medlemmar, välkomna till Intresseföreningen Svanens lokaler.

Siw Carlsson informerade om en mängd olika resor och aktiviteter under våren och sommaren. Närmast nu ligger studie besök på Tekniska Verken i Linköping och en kväll på travbanan i Mantorp. Annica Lindén informerade om KPR:s verksamhet inom äldreomsorgen i Motala/Borensberg.

Ordföranden hälsade dagens föreläsare Leg. Audionomen Henrik Lindgren välkommen att informera om hörsel och vad det finns för hjälpmedel vid nedsatt hörsel. En bra information, hur och när det dags att söka hjälp.

Henrik Lindgren representerade Audika, ett privat företag inom hörselvården med samma förutsättningar som regionens hörselcentral. Besöken kostar 200: - per besök och hörselapparaterna 500:-/öra i engångskostnad. Kostnaderna är olika i olika regioner, Östergötland är en bra region enl. Henrik Lindgren. Demonstrationen av de nya hörselhjälpmedlen, frågorna var många. Vi var många som blev imponerade av vad utvecklingen har fört med sig i form av storlek och teknik.

                                                                                       

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och smörgås samt lottdragning.

Ordföranden påminde om nästa månadsmöte 17 april och tackade alla för visat intresse.