Rapport från styrelsen

Från styrelsesammanträde under 2021