Motala kommunala pensionärsråd - KPR

Klicka på länken nedan om du vill läsa om Motala kommunala pensionärsråd och se protokollen från mötena med KPR-ombuden.