Reportage Varvsbyggnaden Motala Verkstad

BESÖK I VARVSBYGGNADEN MOTALA VERKSTAD DEN 18 AUGUSTI

I vackert (och hett) sensommarväder samlades ett 20-tal glada SPF-are vid Varvsbyggnaden i Motala Verkstad. Där tog Stefan Wik från Intresseföreningen emot. Han berättade på ett engagerat sätt om Göta Kanal, Baltzar von Platen och Motala Verkstad som idag anses vara något av industrialismens vagga i Sverige. Själva Varvsbyggnaden är en så kallad stockbyggnad, byggd 1824 av Göta Kanalbolag. Huset har tjänstgjort som bostad för verkstadens arbetare (ungkarlar) fram till början av 60-talet och är idag utställnings- och föreningslokal åt Intresseföreningen. Inne i byggnaden finns idag en jubileumsutställning med anledning av Motala Verkstads 200-åriga historia. Ett besök rekommenderas även till övervåningen i huset där Karl Gustav Ekberg har en utställning med över 100 intarsiatavlor med motiv från när och fjärran. Eftermiddagen avslutades med ett besök på Mallboden där det avnjöts kaffe, våfflor med mera.