Årsmöte 2018

Uppdaterades: 21 februari 2018

Årsmöte 2018

  • Harald, Thorleif och Olle vid förhandlingsbordet

SPF Seniorerna Norra Mo hade årsmöte den 15 februari 2018 i Bottnaryds församlingshem. Ordförande Thorleif Rubin hälsade alla välkomna. Därefter sjöng vår kör några sånger, bland annat en tonsatt dikt av Helna Molin.

Årsmötet öppnades.
Thorleif Rubin valdes till ordförande vid årsmötesförhandlingarna och Harald Helgesson valdes till vice ordförande för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Olof Levinsson och till pressreferent Christina Lorentsson. Protokollsjusterare blev Bengt Faleskog och Birgit Fransson.
Dagordningen godkändes liksom styrelsens förvaltningsberättelse och kassaredogörelse. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsens förvaltning.

Reseersättning fastställdes till 18,50 som är statlig, skattefri ersättning. Data- och telefonersättningar klubbades till 600:--
till ordförande, kassör, sekreterare, medlemsansvarig, ansv. för hemsidan och körledare.
Kaffeavgiften vid månadsmöten fastställdes till 50 kr. Medlemsavgiften för 2019 kommer att höjas till 230 kr.

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 7 st.
Som ny medlem i styrelsen invaldes Gunvor Lindgren.
Övriga 6 st omvaldes. Thorleif Rubin valdes till ordförande.Till ny suppleant i styrelsen valdes Anders Rydefjärd.
Revisorer, omval av Uno Hammerlid och nyval av Hans  Holmberg. Revisorsuppleant, nyval av Britt Frylén.

Val av:
Ombud till distriktets årsmöte: Thorleif Rubin, Margareta Johansson. Suppleant: Anita Leandersson.
Repr. till Samrådsgruppen: Thorleif Rubin, Christina Lorentsson. Suppleant: Olof Levinsson.
Ledamöter i KPR: Thorleif Rubin, Anita Leandersson.
Valberedning: Birgit Fransson (sammankallande), Harald Helgesson och Karl-Olof Johansson.
Ansvarig för hemsidan: Anna-Lisa Jansson.
Studiesekreterare: Vakant, medhjälpare Anna-Lisa Jansson.
Friskvårdsledare: Lars Fransson, Margareta Johansson.
Trafikombud: Thage Edlund.
Syn- och hörselansvarig: Nyval av Roland Ljung
Reseledare: Nyval av Lars Fransson.
Som rekryterings- och informationsansvariga valdes Styrelsen.
Inga övriga frågor fanns.
Årsmötesförhandlingarna avslutades.

Efter förhandlingarna fick vi ta för oss av smörgåstårta och kaffe. Vi fick lyssna till mer sång av kören.
Trafikombudet Thage Edlund hade fått många anmälningar till sin studiecirkel om trafikkunskap. Cirkeln startar 5 mars kl. 10.00 i klubbstugan på Idrottsplatsen i Bottnaryd.
Tre avgående styrelsemedlemmar avtackades med var sin blombukett och tre medlemmar som slutat i kören fick också blommor.

När dragningen på lotterierna var avklarad, lämnades ordet till kyrkoherde Marianne Nilsson. Hon delade med sig av några tankar kring fastetiden och vi sjöng psalmen "Härlig är jorden".
Årsmötet avslutades med att Thorleif tackade alla och meddelade att nästa månadsmöte blir i Norra Unnaryd 15 mars, där Leif Nersäter sjunger och spelar. Ansvarig grupp 2.

Verksamhetsberättelse för 2017

alj

Publicerades: 21 februari 2018 Uppdaterades: 21 februari 2018