Månadsmöte 2017-11-16 i Bottnaryd

Uppdaterades: 25 november 2017

Filmen "Slaget vid Getaryggen 1567" visades i Bottnaryd 2017-11-16

  • Mattias Bokinge presenterar filmen

SPF Seniorerna Norra Mo och Bottnaryds Hembygdsförening hade ett gemensamt möte i församlingshemmet, Bottnaryd för att se filmen om "Slaget vid Getaryggen 1567".

SPF:s ordförande Thorleif Rubin inledde samlingen och hälsade alla hjärtligt välkomna.

Sedan fick vi lyssna till Allan Arwidson och Bror Gustavsson som framförde tonsatta dikter av bygdens egen poet, Helna Molin. Vid pianot Gerd Zackrisson.

Mattias Bokinge presenterade filmen och berättade att projektet med inspelningarna hade pågått under tre år. Ett stort antal personer har engagerats. Filmen hade nyligen premiär i Skillingaryd. Det är orostider som skildras. Vi får höra om Getaryggen och dess roll i Nordiska sjuårskriget. Det var ett slag mot Sverige som satte djupa spår i Småland, där den danska armén drog fram. Många av scenerna i filmen skildrar de dåligt utrustade böndernas vedermödor och död, när de mejades ner av skotska och tyska legoknektar. En film som var spännande och intressant för oss eftersom denna händelse inträffade i vårt närområde.

Ett stort antal personer från båda föreningarna hade mött upp till eftermiddagens samling.

Efter filmen blev det fika med gott kaffebröd, och vi fick lyssna till mer sång och musik av Allan, Bror och Gerd.

Nästa samling för SPF blir den 11 december kl. 15,00. Julbord med Lucia.

2017-11-27
alj

Publicerades: 25 november 2017 Uppdaterades: 25 november 2017