SPF Seniorerna Norra Mo

Uppdaterades: 17 mars 2020

Välkommen till SPF Seniorerna Norra Mo

  • SPF Seniorerna Norra Mo styrelse 2020

SPF Norra Mo startade 1988 med 21 medlemmar. Efter 10 år hade medlemsantalet ökat till 85. Föreningen har idag (2020) c:a 100 medlemmar.

Följande personer har under åren som gått haft ordförandeuppdrag:

Ordförande 1988-1997   Filip Carlsson
Ordförande 1998-2005   Stig Jonsson
Ordförande 2006-2011   Birgit Fransson
Ordförande 2012-           Thorleif Rubin

Vi välkomnar alla seniorer inom vårt område, samt deras maka/make eller sambo. Vi eftersträvar att ordna innehållsrik och meningsfylld verksamhet för våra medlemmar.

Som medlem får du nya vänner, trivsel och gemenskap i en god atmosfär.

Du kan vara med och spela boule eller träna musklerna med gympa. Sångkören välkomnar gärna nya röster. Studieverksamhet bedrivs i olika former.

På våra månadsmöten försöker vi ordna med trevlig underhållning. Fika ingår alltid!

En lämplig resa brukar också planeras till sommaren.

SPF ett gott alternativ! Kom med du också!

Läs gärna historiken över SPF Seniorerna Norra Mo under 30 år skriven av Olof Levinsson i nedanstående länk.

Historik

Publicerades: 17 februari 2018 Uppdaterades: 17 mars 2020