SPF-kören

Uppdaterades: 14 september 2019

SPF-kören

Lyssna till SPF-kören genom att klicka på videor ovan.
Bild nr 4 från julfest i Holmenstugan, endast bild, inspelning finns ej från detta tillfälle.

SPF-kören övar vanligtvis första torsdagen i månaden kl. 14,00.
Är du intresserad av att vara med och sjunga, kan du höra av dig till Birgit Fransson på telefon 036-20105, mobil 073 994 93 59.

Publicerades: 22 februari 2019 Uppdaterades: 14 september 2019