Årsmöte 2017

Uppdaterades: 18 februari 2017

SPF Seniorerna Norra Mo Årsmöte 2017

SPF SENIORERNA NORRA MO

Årsmöte 2017-02-16 i Norra Unnaryd.

Ordförande Thorleif Rubin inledde årsmötet och hälsade alla välkomna.

Parentation hölls för en avliden medlem. Ett ljus tändes för vår tidigare ordförande, Stig Jonsson, som hade lämnat oss under året. Han var ordförande i SPF Norra Mo under åren 1998-2005. Vi ägnade en tyst minut till hans minne. SPF-kören under ledning av Ingemar Stenström medverkade med sång. Anna-Britta Faleskog läste Pär Lagerkvists dikt "Det är vackrast när det skymmer".

Därefter följde årsmötesförhandlingar.

Till ordförande vid årsmötesförhandlingarna valdes Thorleif Rubin. Till sekreterare för årsmötet valdes Olof Levinsson. Till pressreferent valdes Christina Lorentsson. Till protokollsjusterare valdes Lars Fransson och Gunvor Lindgren.

Styrelsens förvaltningsberättelse lästes av Olof Levinsson. Kassaredogörelsen presenterades av kassör Sune Gällerspång. Ett förslag från kassören, om att upphöra med kontantbetalning när det gäller årsavgiften, godkändes av mötet. Revisorernas berättelse lästes av Uno Hammerlid. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av årsmötet.

Telefonersättningar till ordförande, sekreterare, kassör, data-ansvarig, ansvarig för hemsidan och körledare beslutades till 600 kr / person.

Kaffeavgiften vid månadsmöten 2017 bestämdes till 40 kr.

Medlemsavgift för 2018 beslutades vara oförändrad 200 kr.

Styrelseledamöter (9 st), suppleanter (2 st) fastställdes.

Styrelsens sammansättning för år 2017.

Thorleif Rubin Ordförande
Margareta Johansson Vice ordförande
Olof Levinsson Sekreterare
Christina Lorentsson Vice sekreterare
Sune Gällerspång Kassör
Nils Frylén Medlemsansvarig
Anita Leandersson Ledamot
Bo-Christer Löf Ledamot, reseledare
Side Sturedahl Ledamot

Ingvor Green Suppleant
Sven-Ola Eriksson Suppleant (nyval)

Revisorer

Per-Olof Levinsson
Uno Hammerlid

Övriga val

Ombud till Distriktets årsmöte
Thorleif Rubin
Margareta Johansson
Olof Levinsson
Suppleant Anita Leandersson

Repr. Till SPFs Samrådsgrupp i kommunen
Thorleif Rubin
Christina Lorentsson

Repr. Till KPR, Kommunala Pensionärsrådet
Thorleif Rubin
Anita Leandersson

Valberedning
Birgit Fransson, sammankallande
Harald Helgesson
Karl-Olof Johansson

Ansvarig för Hemsidan SPF Norra Mo
Anna-Lisa Jansson

Studiesekreterare
Birgitta Kleresund
Vice studiesekr./medhjälpare
Anna-Lisa Jansson

Trafikombud
Thage Edlund

Friskvård
Lars Fransson
Margareta Johansson

Hörsel & Syn
Gunvor Lindgren

Reseledare
Bo-Christer Löf

Rekryterings & Informationsansvarig
Distriktets kontaktperson
Beslutades att Styrelsen ansvarar för detta

Inga övriga ärenden eller frågor hade inkommit till årsmötet.

Årsmötesförhandlingarna avslutades.

Efter förhandlingarna blev alla bjudna på en härlig smörgåstårta tillverkad i Sävdabo.

Reseledaren Bo-Christer Löf informerade om en resa 22 maj tillsammans med PRO och Hembygdsföreningen. Denna vårutflykt går till Sävsjö Häradsväg. På vägen finns många unika natur- och kulturvärden och en intressant historia att ta del av. Resan kostar ca 500 kr. Start kl. 08,30 från Tempo, Bottnaryd. Anmälan kan göras till Bo-Christer Löf telefon 0709-729165, Kenneth Falk telefon 070-2774066 eller Greger Melin telefon 036-20661. Anmälan är bindande.

Årsmötet avslutades av vår präst i församlingen, Mikael Henning. Han gav oss uppmuntrande ord för dagar som kommer. Vi får ta vara på den tid vi har nu och göra det lilla vi kan i vardagen. Kanske har det betydelse för någon i vår närhet.

Vi avslutade årsmötet med att sjunga "Härlig är jorden".

Välkomna till nästa månadsmöte som också blir i Norra Unnaryd 16 mars kl. 15,00.
Visor och dansband, Lennart Axelsson spelar.

2017-02-18
alj

 

 

Publicerades: 18 februari 2017 Uppdaterades: 18 februari 2017