Digital inkludering

Det digitala livet. Många av oss klarar av (åtminstone hjälpligt) den alltmer digitaliserade tillvaron. Men inte alla. Viktigt att vi på olika sätt försöker minska den digitala klyftan.

Post- och telestyrelsen har givit ut en utmärkt liten broschyr för att underlätta och komma igång med lite tips och förslag på några digitala verktyg.

Länk till pdf-broschyr: Känner du igen dig_.pdf

Digitalhjälpen, vägledning och tips för en lättare vardag:

https://pts.se/sv/digitalhjalpen/