Det befästa Göteborg

Göteborg till fots den 12 oktober 2017

Besök i Göteborgs undre värld.