Information

Våren 2021

Årsmöte
Vårt årsmöte, som vi brukar ha i februari kommer att flyttas fram till senare i vår då vi kan genomföra det utomhus med förhoppningsvis sol och lite värme. Ni som är valda till olika uppdrag i föreningen får förlängda mandat tills det senarelagda årsmötet har genomförts. Om du mot förmodan har för avsikt att lämna ditt uppdrag, anmäl detta så snart som möjligt till valberedningens sammankallande Göran Malmqvist, 0705-41 09 75 eller goran.malmqvist05@gmail.com

Promenader
Planerade promenader, se under Aktiviteter, Promenader, länk till Promenader Samling sker på respektive plats kl. 11, 00. Du tar dig själv till samlingsplatsen. Medtag fika. Promenaderna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Facebooksidan
Vår Facebook-grupp har idag 80 medlemmar. Där lägger vi ut dagsaktuella inlägg och lite bilder mm från våra aktiviteter. Om du inte har anmält dig ännu till gruppen, så gör så här: Gå in på din Facebook sida och sök Spf Seniorerna Vallda-Släp. Gilla sidan - och vips är du med i gruppen.

Adressändring/mail
Om du har ändrat din adress, telefonnummer, mail på senare tid och vet med dig att du inte har anmält detta är det viktigt att du meddelar detta till Margareta Stiernstedt så snart som möjligt.

Det är viktigt att vi har korrekta mailadresser. Vi vill så långt det är möjligt att använda oss av mail istället för att skicka vanliga brev, som kostar ca 5 000 kr/gång. Därför ber vi dig, som inte har meddelat någon mailadress eller som har ändrat din mailadress eller som avser att ändra pga att din operatör upphör med mail t ex telia, tele2, comhem m fl, att meddela din mail-adress till Margareta Stiernstedt.

Lokala rabatter
Ditt medlemskap innebär att du har fina rabatter i ett antal lokala företag. Tyvärr kan vi inte dela ut rabatthäftena för närvarande, men du kan läsa och använda dig av bifogat blad när du vill utnyttja en rabattmöjlighet.

Kontakt
Om du undrar över något i vår verksamhet eller bara vill ha kontakt med någon i styrelsen, ring oss gärna – telefonkontakter är viktiga i dessa tider!

Mobil, Mailadress
Lars Smedberg, ordförande    0733-48 10 31    lasse_smedberg@telia.com
Anita Norman. vice ordförande    070-780 33 46    anitagunilla.norman102@gmail.com
Ingemar Nordieng, sekreterare    070-594 23 53    ingemar.nordieng@gmail.com
Barbro Sandberg,    kassör 0722-50 17 03    barbro.a.sandberg@telia.com
Margareta Stiernstedt, medlemssekr.    0708-28 41 73    stiernstedt2010@gmail.com
Magnus Elieson    0703-21 46 07    magnus.elieson@gmail.com
Kerstin Samuelsson    0703-68 40 18    kerstin.samuelsson@icloud.com
Ingemar Olsson    070-772 74 99    ingemar.inolit@gmail.com
Inga Börjesson    070-693 23 63    borjesson.inga@gmail.com                  

Vi ser fram emot att så småningom få träffas igen under mera normala förhållanden!

                                             Styrelsen