Återstart

Restriktionerna lättar – och SPF Seniorerna Vallda-Släp återstartar!

Det är med stor glädje vi kan konstatera att pandemirestriktionerna nu är borttagna och att vi åter kan börja träffas på ett litet mer normalt sätt även om vi fortsättningsvis bör vara lite försiktiga i vår livsstil.

Men nu ser vi fram emot många trevliga arrangemang och att vi får en fin vår tillsammans – det är vi värda!

När det gäller Canasta, Internationella dansen, Trädgårdsgruppen, Seniorbridge, Akvarellgruppen och Boule, så är det respektive ledare för gruppen som avgör när och hur ni kan mötas igen. Aktiviteter.

Månadsmötena kommer nu att genomföras enligt programfoldern som sändes ut till alla medlemmar strax innan jul.

Nästa månadsmöte blir måndagen den 14 mars kl. 14 00 i Vallda församlingshem. Anders Källberg kåserar om ”Italienska öar”.

Måndag den 11 april kl. 14 00 Släps församlingshem ”Vacker var han – utav börd…” Kathinka Lindhe

Måndag 9 maj kl. 14 00 Vallda församlingshem Musik med Edward C Johansson och Bo Liljedahl.

Föreningens årsmöte kommer att ske i samband med något av månadsmötena i vår. Styrelsen tar beslut vid sitt sammanträde den 7 mars.

Promenaderna startar planenligt torsdag den 10 mars kl. 10,30 med en vandring i Torrekulla-område.

Studiebesöken kommer också att genomföras planenligt med start tisdag den 22 mars kl. 10,00 med besök på Momeks mekaniska verkstad, Kullavik.

Resorna genomförs också enligt plan. Falkenbergsrevyn den 25 febr. och 4 mars. Kolla med Kerstin Samuelsson eller Anita Norman ang. ev. lediga platser.
Tisdag den 24 maj Bussresan ”Kungsbacka med omnejd” Närmare detaljer i programfoldern.

Vinkunskap fredagen den 25 mars kl. 16 i Scoutgården Kullavik. Närmare detaljer i programfoldern.

Styrelsen har sitt nästa sammanträde måndagen den 7 mars kl. 12,30 i Vallda församlingshem. Vi kommer kontinuerligt att informera om föreningens aktiviteter och eventuella förändringar på föreningens hemsida och på Facebook ”SPF Seniorerna Vallda-Släp”.

Bästa SPF-hälsningar!

Lars Smedberg                                                                           Ingemar NordiengOrdförande                                                                  Sekreterare